Статті

Порядок звільнення працівників у зв'язку з ліквідацією підприємства

I. Відповідно до положень ст. 22 Закону України "Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності", роботодавець, не пізніше, ніж за 3 місяці зобов'язаний надати відповідним профспілковим організаціям інформацію про майбутню ліквідацію підприємства.

II. Далі, письмово (під розписку), не пізніше ніж за 2 місяці, персонально попереджаємо працівників про майбутнє вивільнення та одночасно, також не пізніше ніж за 2 місяці, направляємо інформацію про майбутнє вивільнення працівників у державну службу зайнятості. Зазначене є вимогою ст. 49-2 Кодексу законів про працю України.

III. Після закінчення строку попередження звільняємо працівників з виплатою вихідної допомоги в розмірі не менше середньомісячного окладу та протягом 10 днів надаємо в державну службу зайнятості список фактично вивільнених працівників.

Перелік документів, які необхідно скласти для скорочення (звільнення) персоналу (працівників):