Реструктуризація підприємства

Поняття реструктуризації підприємства визначено в ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", згідно якого реструктуризацією підприємства є здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зокрема шляхом його поділу з переходом боргових зобов'язань до юридичної особи, що не підлягає санації, якщо це передбачено планом санації, на зміну форми власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та задоволенню вимог кредиторів.

Ми розробляємо та супроводжуємо проекти з реструктуризації підприємства як в процедурі відновлення платоспроможності боржника – санації, так і поза рамками процедур банкрутства.