Послуги ліквідатора

Ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до рішення Господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення визнаних судом вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку (визначення терміну згідно до ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом").

Завданням ліквідатора є виявлення майна боржника, зокрема його інвентаризація, організація оцінки мана, його продажу та розподілу у встановленому Законом порядку виручених грошових коштів між кредиторами боржника.

За результатами здійснення заходів в ліквідаційній процедурі ліквідатор подає на затвердження Господарському суду звіт та ліквідаційний баланс боржника. Господарський суд ухвалою затверджує звіт ліквідатора та ліквідовує боржника у зв’язку з банкрутством. Грошові вимоги, не погашені за недостатністю майна боржника, за Законом вважаються погашеними.