Послуги розпорядника майна у процедурах банкрутства

Розпорядник майна – це фізична особа, на яку у встановленому цим Законом порядку покладаються повноваження щодо нагляду та контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника на період провадження у справі про банкрутство в порядку, встановленому цим Законом. (визначення терміну згідно до ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом")

Якщо говорити більш зрозумілим язиком, то розпорядник майна – це призначена господарським судом особа (обов’язково ліцензований арбітражний керуючий), яка є незацікавленою стосовно боржника та його кредиторів і на яку покладено обов’язок щодо нагляду за діяльністю боржника, контролю його дій та вивчення його фінансово-господарського становища (встановлення складу активів та зобов’язань, можливостей щодо відновлення платоспроможності).

Розпорядник майна призначається Господарським судом у процедурі розпорядження майна боржника зазвичай за клопотанням ініціюючого кредитора строком на шість місяців. Керівник боржника при цьому не втрачає своїх повноважень, а продовжує здійснювати управління оперативно-господарською діяльністю боржника під наглядом розпорядника майна.

Відповідно до ч. 12 ст. 3-1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", оплата послуг арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за кожен місяць здійснення ним своїх повноважень встановлюється та виплачується в розмірі, встановленому комітетом кредиторів і затвердженому господарським судом, якщо інше не встановлено цим Законом, але не менше двох мінімальних заробітних плат та не більше середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи перед порушенням провадження у справі про банкрутство.