Як стати арбітражним керуючим?

Стаття втратила актуальність у зв'язку з ліквідацією Державного департаменту з питань банкрутства та передачею його функцій Міністерству юстиції України. Умови отримання ліцензії арбітражного керуючого та перелік навчальних закладів можна знайти на сайті Міністерства юстиції України http://www.minjust.gov.ua/

Порядок отримання ліцензії арбітражного керуючого визначено Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), що затверджені Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства економіки України 04.05.2001 N 72/49, надалі за текстом – Ліцензійні умови.

Відповідно до Ліцензійних умов, обов’язковими умовами отримання ліцензії є:

  • наявність вищої юридичної або економічної освіти;
  • наявність спеціальних знань, що фактично означає наявність відповідного свідоцтва про успішне закінчення спеціальних курсів арбітражних керуючих;
  • наявність статусу суб’єкта підприємницької діяльності.

Тут ви зможете знайти повний перелік навчальних закладів, які надають можливість отримати вказані спеціальні знання та відповідне свідоцтво, яке це підтверджує.

Після закінчення курсів арбітражних керуючих, особа реєструється як підприємець із зазначенням основного виду діяльності з № 74.15.0 "Управління підприємствами". Тут треба вказати, що цей вид діяльності як окремо взятий не дає можливості стати суб’єктом спрощеної системи оподаткування. Для того, що мати можливість сплачувати єдиний податок, необхідно в реєстраційній картці додатково зазначити види діяльності з №№ 74.14.0, 74.87.0, які таку можливість передбачають.

Після отримання свідоцтва про держреєстрацію, особа звертається особисто або через уповноважену ним особу до Державного департаменту з питань банкрутства із заявою встановленого зразка. Тут ви можете знайти зразок заяви та порядок подачі та отримання відповідних документів.