Банкрутство відсутнього боржника

Стаття втратила актуальність у зв'язку з набранням чинності 19.01.2013 року нової редакції Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

Статтею 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено можливість ліквідувати відсутнього за місцезнаходженням боржника, боржника, який не звітує перед відповідними державними органами або за наявності інших ознак відсутності підприємницької діяльності боржника. При цьому, розмір грошових зобов’язань та строк їх виконання не мають значення.

Слід мати на увазі, що єдиним допустимим доказом відсутності боржника за своїм місцезнаходженням є відповідний витяг з єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з відміткою про відсутність суб’єкта господарювання за зареєстрованою адресою.

Звичайно, боржник в справі про банкрутство не приймає участі. Всі дії з метою виявлення майна відсутнього боржника здійснює ініціюючий кредитор, який за його згодою може бути призначений ліквідатором у справі про банкрутство. За умови відсутності майна, за рахунок якого можна було б погасити грошові зобов’язання кредиторів, господарський суд своєю ухвалою затверджує звіт та ліквідаційний баланс, ліквідує боржника у зв’язку з банкрутством.

Ухвала суду є підставою для виключення державним реєстратором боржника з єдиного реєстру не пізніше одного дня з моменту отримання такої ухвали господарського суду.

Важливим також є те, що перевірка правильності нарахування та сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), страхових внесків та інших обов’язкових платежів в процедурі банкрутства відсутнього боржника не проводиться. Тобто, ліквідація здійснюється без перевірок.