Викуп боргових зобов’язань

Ми розглядаємо можливості викупу боргових зобов’язань різного ступеню ліквідності та розміру ставки дисконту.

Як правило, нас цікавить непогашена (частково непогашена) дебіторська заборгованість з високим ризиком неповернення.