Розробка плану санації у процедурі санації боржника

Відповідно до ст. 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", план санації повинен містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, умови участі інвесторів, за їх наявності, у повному або частковому задоволенні вимог кредиторів, зокрема шляхом переведення боргу (частини боргу) на інвестора, строк та черговість виплати боржником або інвестором боргу кредиторам та умови відповідальності інвестора за невиконання взятих згідно з планом санації зобов'язань.

Керуючий санацією зобов’язаний протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника подати комітету кредиторів для схвалення план санації боржника.

Крім того, однією з обов’язкових умов для прийняття судом заяви боржника про порушення справи про банкрутство є надання суду проекту плану санації, який би передбачав заходи з відновлення платоспроможності боржника.

Ми розробляємо проекти планів санації різного ступеня складності та супроводжуємо процедури їх схвалення комітетом кредиторів, затвердження господарським судом, реалізацію заходів з відновлення платоспроможності боржника.