Статті

Ліквідація юридичних осіб у загальному порядку зі зразками супровідних документів

Наведений в цій статті порядок оптимально підходить для ліквідації середньостатистичного українського товариства з обмеженою відповідальністю. Для інших організаційно-правових форм можуть існувати свої додаткові особливості.

I. Частиною 1 статті 105 Цивільного кодексу України передбачено, що учасники юридичної особи зобов'язані негайно письмово повідомити про припинення юридичної особи орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить у єдиний державний реєстр відомості про те, що юридична особа перебуває в процесі припинення. Статтею 34 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців", Закон від 15.05.2003 № 755-IV, визначений перелік документів, які необхідно надати державному реєстраторові:

II. Будемо припускати, що наше товариство не має у своєму штаті працівників, яких необхідно звільнити в спеціальному, чітко визначеному порядку. Якщо ситуація інша, тут наведено детальний порядок звільнення працівників у зв'язку з ліквідацією підприємства.

III. Тим же протоколом про ліквідацію оформляємо рішення про призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора), визначаємо її повноваження, порядок прийняття рішень. Так само визначаємо порядок і строки проведення самої ліквідаційної процедури.

IV. Наступним етапом протягом 3 днів, з моменту внесення в ЄДР запису про припинення підприємства, повідомляємо органи державної податкової служби про ліквідацію підприємства та погоджуємо строки проведення позапланових перевірок. Зняття підприємства з обліку в органах податкової служби регулюється Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим Наказом МФУ № 1588 від 09.12.2011 р. Зазначений Порядок передбачає, що платник податків зобов'язаний надати в орган податкової служби, у якому він перебуває на обліку, наступні документи:

Фондам загальнообов'язкового соціального (пенсійного) страхування окремо подавати заяви (листи) про ліквідацію не потрібно, тому як інформація про припинення юридичної особи шляхом ліквідації приходить їм від державного реєстратора електронним повідомленням. Самостійно варто тільки зв'язатися зі своїми інспекторами у фондах для узгодження строків проведення позапланових перевірок.

V. Аналізуючи дані свого бухгалтерського обліку й інших документів підприємства, самостійно виявляємо кредиторів і направляємо їм відповідні повідомлення з пропозицією направити свої вимоги. Зазначена вимога передбачена положеннями ч. 4 ст. 105 Цивільного кодексу України.

VI. Закриваємо в банківських установах всі рахунки, крім одного, у гривні, що буде використовуватись в ліквідаційній процедурі. Регулюється Інструкцією про порядок відкриття, використання й закриття рахунків у національній й іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492.

VII. Проводимо інвентаризацію й оцінку майна нашого ліквідованого підприємства. Порядок проведення інвентаризації передбачений Інструкцією з інвентаризації основних коштів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів і розрахунків, затвердженої Наказом № 69 від 11.08.1994 р. Міністерства фінансів України.

VIII. Організовуємо стягнення дебіторської заборгованості. Частки підприємства в статутних капіталах інших господарських товариств також підлягають поверненню.

IX. Із закінченням строку пред'явлення кредиторами своїх вимог ліквідаційна комісія (ліквідатор) складають проміжний ліквідаційний баланс, що підлягає затвердженню на загальних зборах учасників підприємства.

X. З моменту затвердження проміжного ліквідаційного балансу, ліквідаційна комісія (ліквідатор) проводять розрахунки із кредиторами, крім кредиторів четвертої черги, вимоги яких підлягають задоволенню після закінчення місяця з моменту затвердження зазначеного проміжного ліквідаційного балансу.

XI. У випадку недостатності коштів для розрахунку із кредиторами, продаємо проінвентаризоване майно.

XII. Після розрахунків із кредиторами, ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, що підлягає затвердженню рішенням засновників (учасників) або уповноваженим ними органом.

Черговість задоволення вимог кредиторів в загальній процедурі ліквідації встановлена ст. 112 Цивільного кодексу України.

XIII. Закриваємо в банківській установі поточний рахунок, яким ми користувалися для проведення розрахунків із кредиторами.

XIV. Знімаємо наше підприємство з обліку в органах державної податкової служби, фондах загальнообов'язкового пенсійного (соціального) страхування. Одержуємо про це відповідні довідки.

XV. Повертаємо документи дозвільного характеру організаціям, які нам їх видавали (торговельні патенти, ліцензії, знімаємо з обліку РРО).

XVI. Виключено.

XVII. Проводимо розрахунки з учасниками нашого товариства з обмеженою відповідальністю.

XVIII. Виключено.

XIX. Передаємо у відповідну архівну установу документи, які підлягають довгостроковому зберіганню, одержуємо про це відповідну довідку. Довгостроковому зберіганню, наприклад, підлягають відомості про виплату заробітної плати (75 років).

XX. Організовуємо внесення запису в Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців про ліквідацію нашого підприємства, а також організовуємо публікацію оголошення про ліквідацію в спеціальному засобі масової інформації (видання Держкомпідприємництва).

Ще раз наводимо основний перелік документів, які необхідно підготувати в процедурі ліквідації: